Uprzejmie informujemy, iż INSTYTUT UŚMIECHU ESTERA GŁADYSZ realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dla usługi rehabilitacji stomatologicznej” w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 2020 – 2021

Wartość Projektu: 554 119,24 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 471 001,32 PLN

Celem projektu jest utrzymanie i przyczynienie się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrost konkurencyjności w Instytucie Uśmiechu Estera Gładysz.

Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnej usługi rehabilitacji stomatologicznej opierającej się na innowacyjnych w skali woj. śląskiego rozwiązaniach sprzętowych oraz kompleksowej diagnostyce. Nowatorskie zastosowanie sprzętu będzie stosowane do projektowania i przeprowadzania rehabilitacji w obrębie narządu żucia, narządów jamy ustnej i twarzoczaszki w warunkach całkowicie bezpiecznych dla pacjentów i personelu. Dzięki zastosowaniu m.in. aparatu CBCT, skanera wewnątrzustnego, lasera diodowego oraz mikroskopu wszystkie usługi rehabilitacyjne będą mogły być przeprowadzane w jednym miejscu, bez konieczności wizyt w innych instytucjach, a zastosowanie technik cyfrowych umożliwi ograniczenie liczby osób zaangażowanych w rehabilitację pacjenta do minimum. W wyniku realizacji projektu, firma zwiększy swoją innowacyjność i konkurencyjność, zwiększy zatrudnienie oraz przystosuje swoje usługi do świadczenia w podwyższonym reżimie higienicznym będącym następstwem pandemii COVID-19.

Our Office
Top