IMPLANTOLOGIA

Implantologia to dziedzina stomatologii zajmująca się odbudową utraconych zębów przy użyciu wszczepów śródkostnych. Zabieg polega na wszczepieniu implantu do wyrostka zębodołowego pacjenta. Implant zastępuje w ten sposób korzeń zęba i staje się podstawą protetyczną, na której stomatolog odbudowuje ząb. Implantacja jest najnowocześniejszą, najtrwalszą i bezpieczną metodą uzupełnienia brakującego zęba. Powstanie jakiegokolwiek ubytku zębowego powoduje zachwianie równowagi w jamie ustnej, powodując zapoczątkowanie niebezpiecznych procesów, które mogą prowadzić do zaniku kości, przechylenia zębów w kierunku luki, zaburzenia symetrii uśmiechu i twarzy, deformacji stawu skroniowo-żuchwowego.

Najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania tym powikłaniom, zapewniającym wygodę i estetyczny wygląd jest implantacja. Implanty dentystyczne zapewniają stabilną podstawę dla koron, które wyglądem i zachowaniem wszystkich funkcji najbardziej przypominają naturalne zęby, stymulują tkankę kostną i dziąsła, co zapewnia atrakcyjny i estetyczny wygląd przez długi czas

W Instytucie Uśmiechu zabieg implantacji wykonujemy zarówno w przypadku braków pojedynczych zębów jak i braku większej ilości zębów.

Our Office
Top