CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Jeżeli konieczne jest usunięcie zęba, oferujemy ekstrakcję zębów mlecznych i stałych. Zabieg wykonujemy tak, żeby nie uszkodzić żadnych tkanek wokół zęba, by nie uszkodzić kości, umożliwić w późniejszym czasie wprowadzenie implantu.


Stosujemy odpowiednie środki znieczulające, bezpieczne także dla osób z grupy ryzyka. Jeżeli jakość tkanki kostnej, ze względu na uszkodzenie jej w trakcie usuwania zęba lub na skutek zaniku kości po ekstrakcji, jest niewystarczająca aby wprowadzić implant, oferujemy wykonanie odpowiednich zabiegów odbudowujących kość (augmentacja).

Our Office
Top