ENDODONCJA

Leczenie endodontyczne polega na udrażnianiu i oczyszczaniu kanałów z zainfekowanych tkanek i bakterii a następnie szczelnym ich wypełnieniu. Jeżeli badanie diagnostyczne wykaże, że bakterie próchnicy zajęły zarówno szkliwo, zębinę i przedostały się do miazgi zęba, która jest połączona z krwioobiegiem całego organizmu, należy niezwłocznie wdrożyć leczenie endodontyczne (zwane również leczeniem kanałowym). Bez natychmiastowego leczenia pacjent zagrożony jest nawet utratą zęba. Utrzymywanie tego stanu przez dłuższy czas może mieć bowiem negatywny wpływ na układ krwionośny i narządy wewnętrzne.

W czasie pojedynczej wizyty kompletne leczenie endodontyczne może wykonać jedynie doświadczony lekarz mający dostęp do profesjonalnego sprzętu. Wykonanie pełnego zabiegu na jednej wizycie jest rozwiązaniem nie tylko najbardziej komfortowym, ale także najbezpieczniejszym dla pacjenta.

Leczenie wykonywane jest w koferdamie, który jest stosowany do ochrony pola zabiegowego przed dostępem wilgoci oraz zabezpiecza przed ewentualnym uszkodzeniem tkanek miękkich w trakcie trwania zabiegu. Zawsze staramy się zapobiegać ekstrakcji – celem naszych specjalistów jest przede wszystkim ratowanie zębów naszych pacjentów.
Leczenie endodontyczne to zapobieganie ekstrakcji zębów.

Our Office
Top